Clas-Peter Lindhé

Clas-Peter Lindhé

Leg. läkare
Ögonspecialist sedan 1987

Stor erfarenhet av ögonlocksplastiker.
Glasögonförsäljning och sedvanliga ögonundersökningar.

Lindhés ögonmottagning

Kaprifolvägen 2 B
455 34 Munkedal
Tel 0524-13333
E-mail: 0524.13333@telia.com

 Välkommen!

Ögonlocksoperation, ögonlocksplastik, plastikkirurgi av ögonlock, plastikoperation av ögonlock, ögonlocksreduktion, skönhetsoperation av ögonlock! Ja, kärt barn har många namn.

Ögonlocksoperation, Ögonlocksplastik eller Skönhetsoperation av ögonlock! Ja, kärt barn har många namn!

Välkommen till oss för operation under trygga betingelser och till ett lågt pris (4900 kr per ögonlock t.o.m. 190731, sedan 5500 kr per ögonlock), som bland annat betingas av låga lokalkostnader (jag äger lokalerna själv), och det faktum att prisbilden på mindre orter inte kan hållas lika hög som i storstäderna. När jag arbetade på Carlanderska i Göteborg kostade mina operationer där cirka dubbelt så mycket som i Munkedal trots att jag gjorde på samma sätt!

Design & Layout - Ekelunds Datorservice
© Clas-Peter Lindhé